BOSENSKÉ PYRAMIDY

2022

VYDEJTE SE S NÁMI ZA TAJEMNOU HISTORIÍ DÁVNÝCH CIVILIZACÍ

Bosenské pyramidy objevil v roce 2005 doktor Semir Osmanagich. Jejich stáří je dle moderního radio carbonového testování odhadnuto až na 34 000 let. Pyramidy jsou pokryté několika vrstvami pevného betonu, který je dle testů tvrdším, než je nám v současnosti znám nejtvrdší beton, který dokážeme vyrobit. 

Energie celého pyramidového komplexu ( pyramida Slunce, Měsíce, Lásky a Draka ), spolu s podzemními labyrinty, je známá tím, že nejenže zastupuje velmi magickou a silnou energie, ale tato místa dokáží léčit jak fyzické tak duševní nemoci. Manifestovat přání a spojit se s mosty dávných civilizací. 


MNOHO ZAJÍMAVÝCH ČLÁNKŮ A TEXTŮ, LZE NAJÍT VOLNĚ NA INTERNETU. NAŠE VYPRÁVĚNÍ, TEDY SPÍŠE SMĚRUJEME K OSOBNÍM PROŽITKŮM. 

PODZEMNÍ LABYRINTY RAVNE

Součástí pyramidového komplexu jsou podzemní labyrinty, tvořeny v slepenci, který se začal utvářet před více jak 30 000 lety, zřejmě následkem nějaké katastrofy.

Díky zvýšené koncentraci kyslíku, neměnné teplotě a přirozené ventilaci, přítomnosti bioenergie a různých fyzikálních veličin umožnil tento systém i potenciální přežití v podzemí. Pobyt ve zdejších labyrintech má léčivý účinek na psychickou i fyzickou stránku člověka.

Podzemní chodby vykazují velmi blahodárný účinek na lidský organismus hned v několika faktorech. Nepůsobí tu žádné vnější radiační vlny. Žádné mobilní sítě, Wi-Fi, Hartmannova, Curryova, apod. Naopak podzemí má své vlastní frekvenční generátory - megality. Laboratorní testy ukazují, že jde o uměle vyrobené keramické bloky, vypálenou hlínu. Těchto megalitů bylo v tunelech na různých místech objeveno již pět. Vědci změřili, že se jedná o obrovské mnohatunové energetické generátory. Z geologických snímků je známo, že například pod jedním megalitem v hloubce naráží tok řeky do skály a rozdvojuje se na dva. My bychom to nazvaly geopatogenní zónou. V tomto místě vzniká silové pole, které vyzařuje pod megalit. Ten tuto energii transformuje do pro život člověka optimální frekvence 28 KHz. Megality také generují ultrazvuk o stejné frekvenci. Dalším velmi léčebným efektem je piezoelektrická reakce, která vzniká narážením vody o překážku a pronikající skrze megalit do prostoru chodeb labyrintu. Vzniká tím v chodbách silná koncentrace záporných iontů - aniontů. Zatímco u vchodu do podzemí je hodnota 400 aniontů/cm3, v komorách labyrintu tato hodnota se vyšplhá až na 35 000 aniontů/cm3.


PYRAMIDA SLUNCE

Pyramida Slunce v městečku Visoko, je největším pyramidovým komplexem na světě datovaným až 34 000 let před naším letopočtem. Pyšní se výškou 220 metrů, povrch jejích stěn je pokryt uměle vytvořenými bloky - betonem, který dle laboratorních výsledků je v hodnotách od 73 do 134 MPa při nasákavosti 1%. Dnešní moderní beton má pevnost 10 - 16 MPa a nasákavost 3%. Betonové bloky jsou 4,5 metrů dlouhé, 1,5 metru široké a 45 centimetrů silné.

Fyzikům se podařilo změřit sloupec - paprsek energie ve středu pyramidy Slunce, který má průměr 4,5 metru a frekvenci 28 kHz. Tato frekvence není přírodního původu, ale je uměle vytvářena.

Není zde pochyb, že se jedná o uměle vytvořený komplex, který není přírodního charakteru.

Zlatý řez - sedm sester Plejád. Základ se skládá ze čtyř bosenských pyramid ( Slunce, Měsíc, Láska, Drak ) a jednoho pyramidového kopce ( chrám Matky Země ). Výška kopců odpovídá uspořádání hvězd.

Hrany základního trojúhelníku tvoří pyramida Slunce, pyramida Měsíce a pyramida Draka. 


Tento základní trojúhelník tzv. semínko života je prazáklad květu života.

ENERGIE MĚŘENÉ NA PYRAMIDĚ SLUNCE

Panoramatický pohled: město Visoko a bosenská pyramida Slunce, září 2015. Fotografie ukazuje přírodní horizontální okolní bioenergetická pole nad městem a vertikální bioenergetická pole nad bosenskou pyramidou Slunce. Pyramida je energetický stroj vyzařující energii skrz vrchol. ( Horizontální bioenergie je přirozená a vertikální bioenergie je uměle vytvořena ). 

Fotografie jsou pořízeny ze stejného místa v různých časových rozestupech. První obrázek: rok 2007. Druhý obrázek: rok 2011. Třetí obrázek: 2015.

Po roce 2012 energie začali proudit naplno. Z posledního obrázku je patrné, že energie jsou kolmé - nejsou přírodní, ale uměle vytvořené. Po roce 2012, kde došlo k zvyšování kolektivního vědomí lidstva, mohou tyto silné energie proudit naplno a my je můžeme vnímat. Otevírají nám duchovní dědictví.


Bosenská pyramida Slunce generuje, udržuje a zesiluje Schumanovu rezonanci 7,83 Hz, která je ideální pro náš fyzický, duševní a duchovní rozvoj. Posiluje orgonovou energii ( chi, život, prána ) - jemná energetická forma spojená s rovnováhou a blahobytem člověka. 

NAŠE POZOROVÁNÍ V BOSENSKÉM ÚDOLÍ PYRAMID 

Jako první jsem navštívili podzemní labyrinty v Ravne. Tento komplex chodeb, který propojuje údolí s pyramidou Slunce, má jakousi tajemnou až mystickou energii. Je fascinující vstoupit do těchto míst a cítit zdejší atmosféru, kde doslova zapomínáte na běžný život, protože prostředí komplexu vyzařuje nejen tajuplnou, ale také velmi pozitivní energii. Tato energie na vás dýchne hned po vstupu, ale ponořením se do hloubek podzemí, vás pohltí v tom nejlepším slova smyslu. Energie megalitů, které v sobě skrývají krystaly jsou cítit jako jemná vibrace mravenčení po přiložení rukou do blízkosti těchto posvátných kamenů. Lépe se dýchá, odcházejí bolesti zad ( po náročné cestě ), musíte se jednoduše cítit skvěle, protože vše negativní buď nevědomě odevzdáte před samotným vstupem, nebo se v podzemí rychle transformuje. Odcházíme s úsměvem, plni nových pocitů a se závojem respektu, před tak úžasnou civilizací, která dokázala tak magicky pracovat s přírodou.

Ve stejný den navštěvujeme pyramidu Měsíce. Tato pyramida je složitě k nalezení, protože je v současné době nepřístupná ( důvod není znám ). Přesto šplháme úzkými cestičkami, vedeni intuicí a kocháme se i zde odkrytými pyramidovými terasami. Nikde není ani živáčka, jen místní zvěř občas zabloudí do naší přítomnosti. Slunce už je hodně nízko, když konečně přicházíme na vrchol. Nacházíme válečné zákopy a atmosféra není příjemná. Proto se brzy vydáváme zpět do údolí. Odnášíme si další poznání a také bolesti hlavy, které se údajně často vyskytují.

Další den se vydáváme na pyramidu Slunce. Nejprve si prohlížíme její odkryté betonové pláště, kde také meditujeme. Je to fascinující. Místo je to nevýslovně magické a tajemné. Z bloků je cítit neznámá energie pozitivního charakteru, ale nedaří se nám jí identifikovat. Je to směr emocí a energií, které snad ani neznáme. 

Když se chceme dostat na vrchol, musíme zvolit jiný přístup, kam jedeme autem. Dominanta gigantu je ohromující a proto se hned vydáváme zdolat náročný výstup. Potkáváme místní prodavače minerálů, kteří jsou jako v celém městě velmi přívětiví a dávají nám kamenné dárky jako poklonu, za návštěvu, které si váží. Když konečně "dolezeme" do cíle, uvědomujeme si, že po celou dobu náročného výstupu se celá naše skupina usmívá. Ano, až tak je toto místo kouzelně pozitivní. V celém prostoru vrchu pyramidy je cítit jemné mravenčení do chodidel, cítíte se zde velmi příjemně a máte potřebu setrvat. Ve středu pyramidy je umístěn sloup u kterého se nachází nejsilnější energetický proud. Je náročné v tomto proudu stát bez kolíbání se do stran a ztráty rovnováhy. Ta energie je tak intenzivní, že uvolněné tělo doslova tančí na této frekvenci. Protože víme, že tato pyramida a její energie je přímo propojena s Vesmírem, že lidí si zde plní svá velká přání, tak se přidáváme i my. Zajímavé je, že když pomyslíte na své přání a chcete jej trochu vizualizačně rozvézt, nejde to! Energie přání je okamžitě pojata energetickým spojem s Vesmírem a hned do něj přechází. Meditace jsou zde silné a působivé. Otevírají se zde naše vnitřní bloky a jednoduše musíte plakat - léčí se zde traumata a bolesti na všech úrovních.

Zážitek to pro nás byl velmi transformační. Až po několika dnech si uvědomujeme, co se stalo, že jsme na těchto místech byly a mohly prožít nezapomenutelné chvíle, které nám změnily život.