HVĚZDNÉ JMÉNO


Poznáním svého hvězdného jména, se přímo dotknete energií své duše

Všichni máme své rodové jméno, které můžeme hodnotit jako povahové rysy člověka a karmické zadání. Civilní jméno nese určité energie, které na nás působí v rámci materiálního života ve spojení s tím, odkud tento život vychází a jaké povahové vlastnosti nám v utváření života pomáhají.

Duchovní jméno je směs vnitřní esence a naší podstaty. Vibrace zvuku při vyslovení tohoto jména, nás spojuje nejen s naší duší, ale i bytostmi a světy, které jsou pro nás důležité.

Pokud zkombinujeme civilní a duchovní jméno, potom vznikne kompletní obraz Jednoty, kterou v sobě neseme.

JMÉNO JE TVOŘENO SOUZVUKEM SLABIK, KDE KAŽDÁ SLABIKA OBSAHUJE ZVUKOUVOU VIBRACI

Tuto vibraci můžeme cítit nebo na sebe nechat působit zvuk, který vychází při vyslovení jména. Bude nás tak spojovat se vším, co naše esence obsahuje a my budeme snadněji dosahovat plánů naší jedinečné duše. Získáme kompletní zvukovou vibraci a dosáhneme tak harmonie, kde se propojíme s celou svou bytostí, jak duchovní tak fyzickou. 

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZNÁT SVÉ HVĚZDNÉ JMÉNO

Naše civilní jméno je spojeno s osobností člověka a jeho materiálním působením. Také se dotýká naší minulosti a našich předků. Jsme tedy prostřednictvím civilního jména vybaveni k hmotnému životu, kde tvoříme svoji současnou realitu. Duchovní neboli hvězdné jméno je naší druhou částí a polaritou, kterou známe jako den a noc nebo jing a jang. Známe-li své hvězdné jméno, můžeme se propojit s vnitřní Jednotou a nechat na sebe působit obě energie, které nás utvářejí. Bez duchovního jména jsme pouze jednou částí bez napojení se na vědomé mistrovství své duše, která neodmyslitelně k naší osobnost patří.

PROPOJENÍ NEBE SE ZEMÍ

Jak nahoře, tak dole. Žijeme v 3D realitě, která se zdá být oddělena od hvězdných systémů, které ve skutečnosti oddělené nejsou a nacházejí se v naší DNA. Celý náš současný život máme na to, hledat a najít tuto propojenost a přivést do svého vědomí hodnoty daleko vyšší než ty, které známe. Naše druhá část, která nám nyní schází se nachází právě ve hvězdách, které nám každou noc neúnavně svítí do našich životů. Možná proto všichni tolik milujeme pohled na noční oblohu. Přeci jen si pamatujeme to, co pokaždé nevidíme.

Osobně jsem přesvědčena, že duchovní jméno je nezbytné k ucelenosti naší osobnosti. Samotné jméno a jeho zvuková vibrace přináší informace prostřednictvím svých souhlásek, ale odkud toto jméno pochází a jaké má kořeny? To je otázka, která mě nesmírně zajímala. Došla jsem k závěru, že tato esence je otisknuta právě ve hvězdách. Každá z hvězd má nějakou energii, původ i poslání, kde se tyto energie s námi spojují pomocí zákona přitažlivosti. Jinými slovy, máme každý svojí osobní hvězdu, která dokáže náš příběh vyprávět.

Naše duchovní neboli hvězdné jméno můžeme s hvězdami přímo propojit. A to tak, že si prostřednictvím zákona přitažlivosti povoláme naší hvězdu, pojmenujeme ji svým duchovním jménem a necháme ji aktivně zářit na nebi. Toto propojení nám doposud v 3D realitě chybělo.


JAK ROZBOR PROBÍHÁ

Hvězdné neboli duchovní jméno načítám pomocí channelingu. Po načtení vašeho hvězdného jména pro vás zaregistruji v mezinárodním katalogu hvězdu, která je vybrána náhodně ze všech nebeských souhvězdí, kde zákon přitažlivosti zařídí to, že k vám přijde ta správná hvězda. Poté hvězdu pojmenuji vaším hvězdným jménem a tím se dokončí její aktivace. Datum pojmenování je uveden jako den, kdy bylo načteno vaše hvězdné jméno.

Následuje rozbor civilního jména a jména hvězdného, kde se dozvíte povahu zvukové vibrace jmen a základní energetické rysy, které v sobě nosíte. Následuje popis souhvězdí, kde se hvězda nachází a popis hlavní hvězdy souhvězdí, která přináší informace o tom, jaká je naše skutečná hvězdná energie.

Zbývá si svoji hvězdu na nebeské klenbě najít, s čímž vám pomůže hvězdná mapa a souřadnice s návodem k orientaci a začít se vědomě s její energií spojovat. Toto už je cesta každého z vás. Svoji hvězdu máte nyní aktivní nad hlavou a můžete ji kdykoliv dohledat.

OBSAH ROZBORU

jméno duše s certifikátem

rozbor jména duše a jména civilního

adopci hvězdy s certifikátem

souřadnice hvězdy a hvězdnou mapu

popis daného souhvězdí

rozbor hlavní hvězdy souhvězdí


Rozbor je vyhotoven v co nejkratší době a zaslán na e-mail. Však s ohledem na práci za pomoci channelingu je třeba brát v potaz, že k této práci je nezbytné naladění se na Zdrojové energie při channelingu. Tím se vyhotovení rozboru může v případě většího počtu zájemců prodloužit. Snažím se však práci předat do 14 dní.

CENA ROZBORU: 2.499 KČ