CO O TOBĚ VYPOVÍDÁ ŽIVOTNÍ ČÍSLO

09.08.2023

Životní číslo ukazuje typ naší osobnosti. Ukazuje naše přednosti i nedokonalosti. Odtajňuje nám plnou náruč možností, které nám život nabízí. Jeho vlastnosti využíváme po celý život. Můžeme ho použít k hlubšímu proniknutí do naší duše, do našeho sebepoznání.

VÝPOČET ŽOVOTNÍHO ČÍSLA

PŘÍKLAD DATA 10.5.1982

Napíšeme si datum a celé jej sečteme - 1+0+5+1+9+8+2 = 26 a dále zredukujeme na jednomístné číslo - 2+6= 8

Životní číslo je tedy 8. 


ŽIVOTNÍ ČÍSLO 1

Nezávislá povaha a zvídavá mysl. Tito lidé získávají daleko víc svým vlastním přičiněním, než pomocí druhých. Mají výrazné vůdcovské kvality. Ve vztahu se často prosazují a komandují. Až se prosadí, nikdy se neohlíží zpět. Mají odvahu, vynalézavost, inspiraci a sílu vůle. Dostávají náhle a nečekaně peníze a lehce je také vydávají. Téměř vždy se dostanou do vedoucí pozice v čemkoliv, co dělají; v opačném případě se stáhnou do kouta, kde si utěšují pošramocené ,,ego a zraněnou ctižádost. Vyžadují, aby k nim vzhlížel jejich partner, přátelé, příbuzní, spolupracovníci - a dokonce i jejich nadřízený! Jsou velmi rozhodní ve svých názorech a umějí být tvrdohlaví, když jim někdo maří plány. Nemají rádi omezování a musí se cítit volní. Vědí všechno lépe, než kdokoliv jiný - a svoje názory považují za inteligentnější, ne-li dokonalé. V poučování jsou nepřekonatelní. "Hrdost" je jejich nejslabším místem. Když je jejich hrdost zraněna, ztrácejí veškeré zábrany a stávají se nanejvýš nepříjemnými. Pokud jsou však ignorováni, mohou být nebezpeční. Milovat a být milován je pro ně životně důležité, tak jako vzduch, který dýchají. Ačkoliv jsou ve své podstatě snadno zranitelní, nepřátelům rychle odpouštějí, když se skloní a omluví. Mají rádi děti a mladé lidi, ale často je u nich s dítětem spojen jistý smutek. Jedním z negativních rysů těchto lidí je, že bývají dost sobečtí a hledí především sami na sebe. Všechno většinou dělají jen pro svůj prospěch. Při plnění svých úkolů a při zdolávání překážek vyplýtvají spoustu energie, protože všechno dělají příliš složitě - a tak se o energii sami připravují. Osud je nutí, aby se starali sami o sebe a tak se postavili na vlastní nohy, i když to pro ně někdy není jednoduché. Zlost je kořenem jejich hříchu. Jedničky si totiž nechtějí připustit, že je motivuje a pohání zlost - a neumí si přiznat ani před sebou samými, ani před druhými, že jsou agresivní. jejich nitru to vše zlostí, že je svět tak zatraceně nedokonalý. Pracovní zuřivost jedniček je jedním z pokusů, jak vypustit páru a odbourat energii. Ovocem "ducha" jedničky je radostná pohoda. Vzpomínku na uplynulé křivdy a dluhy udržují stále živou a požadují nápravu a obnovu. Jsou schopné si vést v duchu seznamy chyb druhých lidí a dlouho si je pamatovat. Dokáží sice odpustit, ale ne zapomenout. ,,Pastí", ze které musí být vysvobozeny, je jejich "nedůtklivost". Musí se učit přijímat sebe i druhé, místo toho, aby nade vším a nad všemi vynášely soud. Musí se učit, že není jenom jedna správná cesta, ale že do Říma vede mnoho cest. Proto musí se svou zlostí uzavřít přátelství. Pokud svoji zlost nepoznají a nepřijmou ji za svou", budou si ji vylévat na partnerovi, na svých dětech nebo na neuklizeném domě. Hluboko v jedničkách totiž žije ideál dobra, pravdy a krásy. Jedničky jsou průkopníci, kteří by ostatním měli ukazovat nové cesty, proto je nutné, aby měli zaměstnání, které jim toto umožní.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 2 nebo 11

Tito lidé mají porozumění, touží po klidu, harmonii, špatně zvládají stres, jsou rozvážní, laskaví, spravedliví, taktní, ohleduplní a spolehliví. Mají velkou intuici a silně vyvinuté smyslové vnímání, dokážou číst myšlenky, nahlédnout hluboko do nitra jiného člověka a změřit hloubku jeho duše. Mají velké možnosti vývoje osobnosti. Je pro ně důležitý vnitřní klid a celková harmonie. Jinak jsou roztržití a nervózní. Nesnadno (a neradi) se však rozhodují. Potřebují nutně oporu druhých, lépe se cítí v postavení, které je nenutí rozhodovat a kde se mohou o někoho opřít. Obyčejně se vyhnou jakékoliv formě vedení. Mají nadání smiřovat lidi. V urovnání sporů mezi jinými jsou naprosto nedostižitelní. Bývají vystaveni silným výkyvům. Dobrá příležitost se jim rozplyne pod rukama v okamžiku, kdy je úspěch již na dosah. Bývají obětí nepředvídatelných změn, kdy se nemohou opřít o zkušenosti. Na každou situaci se vždycky budou snažit nahlížet z obou stran. Umějí se vcítit do situace druhého člověka, chápou lidskou povahu. Málokdy se jim povede všechno hned napoprvé. Musejí obyčejně začínat dvakrát, což je stojí mnoho peněz i energie. U životního čísla 2, které je složeno z mezi- součtu 11, si může vlastník vybrat, kterou životní cestou půjde. Pokud nemá dost sil, aby se dal cestou čísla 11 (nebýt tak závislý na ostatních a najít si v životě svou cestu), Ize ji změnit na cestu dvojky, potom se ale musí podřídit druhým. Bude to sice méně povznášející, ale mnohem klidnější. Dvojky dobře pracují tam, kde je potřeba diplomacie, porozumění a pochopení druhých.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 3

Tito lidé mají velké množství ,,tvůrčí energie", inteligence, velmi důležitá je pro ně komunikace a styk s lidmi. Jsou mentálně čilí a ustavičně činorodí. Mají otevřené srdce, jsou přímí a pravdomluvní. Mají tvůrčí nadšení, velkou aktivitu a bojovnost, někdy jim ale může chybět diplomacie. Jsou úspěšní v tvorbě, vynalézaví, nápadití při řešení problémů, případně také v pomoci druhým. Snadno navazují kontakty, někdy jsou příliš povrchní ve vztazích. Mají sklon vkládat se do příliš mnoha aktivit najednou. Většinou jim chybí vytrvalost, jsou schopni se svého cíle vzdát a věnovat se úplně jiné činnosti. Je pro ně charakteristická velká všestrannost. Vyhovuje jim zaměstnání, kde mohou využít své dobré abstraktní myšlení, nápaditost, akceschopnost a dar výřečnosti. Rádi se smějí, mají smysl pro humor a dovedou být vtipní. Jsou to silní, pevně stavění lidé, plní životní síly, vydrží víc, než si myslí. Přátelé je však zrazují a od svých sourozenců se mnoho pomoci nedočkají. Jsou upovídaní, chlubiví a mají zvyk všechno kritizovat. Jejich hlavním životním směrem je seberealizace.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 4

Čtverka představuje logické myšlení, stabilitu, dovednost, zručnost a energii na vydělávání peněz. Tito lidé jsou nesmírně pracovití, mají velkou fyzickou sílu. Libují si v jistotě spořádaného, ukázněného života. Chybí jim sebejistota, potřebují pochvalu. Mají rádi práci na pevném místě, vyhovuje jim pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost. Mají rádi, když jsou výsledky jejich práce viditelné. Může je přitahovat povolání s uniformou. Mají nechuť ke změnám a často vidí život ,,černobíle". Jistotu čerpají z hmatatelných věcí. Všeho ve svém životě dosahují na základě velkého úsilí a překonáváním překážek. Jsou konzervativní, mají schopnost vše si prakticky naplánovat a zorganizovat. Všechno prožívají velmi hluboce a mají sklon obracet své duševní napětí dovnitř. Málokdy se dokáží uvolnit, chybí jim sebejistota z důvodu velké přísnosti a náročnosti sami na sebe. Zaměstnání, kde mohou využít svou spolehlivost, pečlivost, preciznost a organizační schopnosti, je pro ně to pravé. Bojí se druhého si pustit příliš k tělu ve snaze vyhnout se citovým zraněním. Jestliže jim již někdy někdo ublížil, mají napříště strach. Někdy je jejich zeď tak vysoká, že přes ni ani sami nedosáhnou.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 5

Tito lidé touží osvobodit se od všech pravidel a předpisů, které je nějak svazují. Uhýbají před vnějšími vlivy, ze kterých by se právě mohli přiučit nejvíce! Mají tedy velkou potřebu svobody a volnosti, potřebu komunikace (jsou velmi společenští) a velkou touhu po změnách. Jsou impulzívní, nestálí, netrpěliví, dobrodružní, mají sklon k nervozitě a myšlenkovému neklidu. Jsou ale vždy přístupni novým myšlenkám a objevům, mají vůdcovské schopnosti. Pětka je číslo proměnlivosti, změn, cestování a nesnáší samotu. Tito lidé tedy mají potřebu poznávat a cestovat. Potřebují stále nové podněty. Rádi poznávají odlišné kultury a odlišná prostředí. Mohou mentálně vyniknout v jakémkoliv oboru nebo sportu. Mají velké nadšení pro věc, různé oblasti zájmů, často mívají štěstí v životě, mohou vyniknout v jakékoliv oblasti. Uplatnění nacházejí hlavně v oblastech spojených s cestováním, komunikací, změnami, aktivitou.


ŽIVOTNÍ ČÍSLO 6

Tito lidé ve velké míře potřebují lásku, náklonnost a uznání. Jejich jistota a rovnováha se odvíjí od rodiny. Cítí zodpovědnost za svou rodinu i za širší společenství. Mají potřebu sladit vše dohromady, prostředí i vztahy. Mají vztah k přírodě a příjemným věcem, smysl pro umění, obchod, estetiku. Jsou spolehliví, mírumilovní, romantičtí. Postaveni jsou však na rozumovém a materiálním základě. Materiální jistotu potřebují hlavně v souvislosti s rodinou. Rovnováha mezi prostředím, rodinou a materiálním zabezpečením je pro ně velmi důležitá. Někdy ale dokážou být vypočítaví a nerozhodní. Dobře pracují v oblasti financí i v oblasti spojené s krásou, výtvarnictvím a pod. Nespokojí se nikdy s pozicí poddaného, vůči nikomu se nebudou chovat jako pokorní podřízení, nikomu se nezavážou. Také porušují zákony, nerespektují žádná tradiční učení - ani náboženská. Předmětem jejich zájmu bývají okultní vědy, alchymie, nadpřirozené síly, černá magie. V sexuální oblasti trpí přepracovaností. Vydávají mnoho peněz za krásu, ošacení atd. Pokud neuzavřou manželství v raném věku, těžko pak nacházejí vhodného a stálého životního partnera.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 7

Nejvýraznější vlastností lidí s životním číslem 7 je jejich léčitelské nadání v duchovní, emocionální i fyzické rovině. Mají nevyčerpatelné množství soucitu a pochopení pro druhé. Další výraznou vlastností těchto lidí je, že si všechno v životě musí vyzkoušet na vlastní kůži, protože jedině tak se dovedou učit. Většinou tedy nedbají dobře míněných rad, ale hledají řešení na vlastní pěst. Jejich typickými vlastnostmi jsou: přizpůsobivost, skromnost, nenáročnost, všeobecná oblíbenost a široký okruh přátel, ochotných kdykoliv jim pomoci. Jsou to příjemní společníci plní lidskosti, s osobním kouzlem a šarmem. Na své cestě životem musí překonávat mnoho životních překážek, protože sedmička je číslo malé karmy. Výrazným rysem je u nich touha po spravedlnosti za každou cenu, jakákoliv křivda je jimi vnímána velmi ostře. Mají dobré vcítění se do problému druhých, v životě se učí na vlastních chybách, vše musí zkusit na vlastní kůži. Někdy jsou pesimističti, příliš strozí a mají nedostatek realismu. Sedmičky dobře pracují např. v oblastech sociální péče, zdravotnictví, jsou často i ve spojení s uměleckými oblastmi.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 8

Osmička je číslo vůdčí, s velkým množstvím energie a s organizačními a obchodními schopnostmi. Kromě toho mají tito lidé velkou vytrvalost a houževnatost. Mají schopnost rychle a logicky vyhodnocovat situace, snahu po dokonalosti v detailech. Mají osobitý pohled na život a přirozenou autoritu. Někdy je tu sklon manipulovat s ostatními, sklon ke zneužívání moci, útočnost nebo tvrdost. Osmička je číslo karmy, číslo příčiny a důsledku. Za všechno, co v životě tito lidé dostanou, musí vzápětí zaplatit. Budou nedobrovolně postaveni do určitých situací, v nichž se příslušná ,,karma" uvede do rovnováhy. Cesta k jejich úspěchu bude trnitá a plná překážek, budou pociťovat, že se jim nedostává odměny, která jim náleží, že nejsou uznáváni tak, jak by si zasloužili. Vyhovuje jim zaměstnání, kde mohou využít svých schopností rozhodovat a převzít i zodpovědnost za druhé. Dobře se cítí rovněž i v obchodní činnosti. Jsou vynikajícími učiteli a advokáty a většina z nich by mohla uspět v tvrdé hře politiky. Vynikají ve všem, co vyžaduje trpělivost a inteligentní závěry. Umějí dobře plánovat, vůči lidem bývají nedůvěřiví a obávají se nepřátel. Jsou náchylní k narkomanii a toxikomanii. Mají dispozice k duševním onemocněním a chorobám virového původu, mezi něž patří i AIDS. Tito lidé mívají tendenci obviňovat sami sebe za chyby, které neudělali - a pokud setrvávají v podobných stavech delší dobu, mívají sebedestruktivní sklony. Když stárnou, působí svým vzhledem i chováním mladší. Manželství osudovým osmičkám většinou dlouho nevydrží. Předem totiž trpí obavami, že budou odmítnuti, opuštěni, stále mají strach z rozvodu. Muži s osudovou osmičkou svoji manželku nerespektují - což bývá jedním z hlavních důvodů manželských rozvratů. Partnera na celý život nacházejí obtížně. Ženy s osudovou osmičkou získávají majetek a peníze dědictvím, které pak šetří na zlé časy a myslí přitom i na stáří. Poučeny nešťastnými láskami a nezdařenými manželstvími, dávají přednost samotě. I přesto, že jsou své rodině velmi oddány, těžko si hledají dobrého životního partnera.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 9

Nejdůležitějšími hodnotami pro tyto lidi jsou láska, pravda a přátelství. Chápou a oceňují krásu ve všem, co uvidí a oč zavadí. Čím jsou citlivější, tím jsou zranitelnější - a lidé toho mnohdy využívají. V životě tím pádem vícekrát dostanou bolestivě za vyučenou. Jsou velice moudří, idealističtí, mají duchovní porozumění, ale někdy bývají i rozporuplní, roztříštění. Jsou příliš složití, málokdo jim rozumí. Často mají potíže rozlišit skutečnost od toho, co si pouze namlouvají. Dávají přílišný průchod své představivosti - a tím pádem mohou snadno způsobit nedorozumění, protože si vždy představují to nejhorší. Mají také velkou odpovědnost, hloubku účasti, duchovní sílu, důležité je pro ně najít rovnováhu mezi odpovědností a samostatným projevem. Odpovědnost berou velmi vážně. Mají umělecké sklony, ideály někdy i materiální, často ale vzdáleny od reality. Zajímají se o humanitní sféru, mají potřebu dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých. Nemají vůdcovské schopnosti a ve stresových situacích nepracují dobře! Devítka spojuje vlastnosti všech čísel, je to číslo velkého idealismu a je schopno nejvyššího vývoje. Devítky jsou velmi citlivé, s velkou potřebou pomáhat druhým, dobře se jim daří v sociálních oblastech, v oblastech spojených s uměním.

Baví Tě NUMEROLOGIE? Chceš poznat svoji osobnost prostřednictvím čísel? Můžeš vstoupit do některého z našich numerologických kurzů. Těšíme se na Tebe!