DUCHOVNÍ DĚJINY ZEMĚ

23.08.2023

VZESTUP, je proces, kde se naše planeta Země navrací po těžké a náročné cestě fyzického omezení do stavu božskosti, a přibližuje se jednotě celku. Spolu s ní musí vzestoupit vše, co planetu obývá. Z planety se stává HVĚZDA, která v rozměru 5D započne nový cyklus vývoje, který je v podstatě její obnovou.

DUCHOVNÍ DĚJINY ZEMĚ

V duchovních dějinách Země se vypráví mnoho nádherných příběhů Stvoření, avšak svým charakterem a energiemi 5D, nejvíce odpovídá následující:

Země je výrazem nejkrásnější myšlenky Prvotního Zdroje a jeho představy lásky přetvořené do hmoty.

Zdroj je naprosto prvotním prvkem všeho, protože obsahuje čistou a nepodmínečnou lásku. Láskou takovou, jakou si ještě neumíme plně představit. Tento Zdroj se nachází mimo naši planetu v Universu, ze kterého také pocházíme, protože jsme ve své podstatě otiskem lásky. Původem jsme energie, které při stvoření neměly fyzická těla. Existovali jsme v nejrozmanitějších částech vesmíru a hvězdných oblastech.

Na počátku Stvoření byla naše planeta místem dokonalé harmonie a krásy. Vzešla ze Zdroje jakožto nejkrásnější myšlenka, život zde byl skvostem a negativní energie neexistovala. Zkuste si toto jenom představit... tímto byl završen zázrak Stvoření a následoval proces, kde se myšlenka musela zhmotnit. Proto bylo potřeba, aby se různé součásti Pratvůrce ( naše energie a energie Gáji), odebraly do zkušenostních zón a přešly nebo se inkarnovali do hmoty. Tím vznikl život na Zemi. ( Tady je krásně vysvětleno, že po fyzické smrti umírá pouze fyzické tělo, ale naše podstata existuje dále v energetické rovině). Tím se dovršil kompletní tvůrčí proces a začal život ve fyzickém světě na planetě Zemi.


Byly vytvořeny cykly a různé okolnosti umožňující sbírání zkušeností. V těchto hustých energiích, však duch nebyl svobodný a neomezený. Musel projít údolím zapomnění, zakusit omezenost hmoty, aby se následně opět mohl vrátit ke svému původu. Celé se to zdálo jako dokonalý projekt, ale lidé žijící ve fyzické formě postupně zapomínali na svůj původ a na svůj zpětný vývoj do vyšších rovin. Postupně jejich ucelená DNA, která je vedla jako navigace k původu v jejich 12-ti vlákením systému byla postupně hmotou omezena na minimum, tedy na 2 vlákna DNA.

Lidé, kteří v současné době touží po Vzestupu, kteří touží najít svojí cestu domů, a pro které se v současné době stává žití na naší planetě Zemi náročné z pohledu osamocení apod. Jsou tací lidé, kteří si vzpomněli a pod rouškou omezenosti fyzična jsou taženi energií lásky opět ke Zdroji.

Existují planety a místa, kde převládají nízké vibrace a kde duchovní růst není možný. Obyvatelé těchto planet se v době zhmotnění také na Gáju inkarnovali. Život těchto lidí byl však odlišný, protože žili pouze v touze po moci a pod vlivem hierarchicky organizovaných struktur. Jejich energie byla těžká jako letící kámen, a prorážela energii jemných peříček původních obyvatel. ( Jen si zkuste představit: hod kamenem - letí rychle a rychle spadne. Hod peříčkem - letí pomalu a dlouho se vznáší = malé vysvětlení k pozitivní a negativní energii ). Tito lidé žili bez lásky a poznání hlubších hodnot. Navzájem se zneužívali, soupeřili a bojovali. Jejich nízké vibrace jim neumožňovali vyšší poznání. Neznali respekt a zajímal je pouze jejich vlastní prospěch. Vedli nepřetržité války a pomocí jejich technologicky vyspělých zbraní tyto války vyústily v nukleární katastrofy, zničení planety a slunečního systému. ( Tyto popsané dějiny, lze sledovat například v Atlantidě, kde tato božská civilizace došla ke svému samozničení pod vlivem zmíněných katastrof ).


Lidský mozek ztrátou deseti vláken, omezil svoji kapacitu, kde naše možnosti, svoboda a nezávislost se staly omezenými, protože byly zredukovány na minimum. Na minimum fyzického přežití. Odloučila se vrstva duchovní podstaty, a proto je potřeba obnovit svoji kompletní strukturu DNA.

Naše původní DNA je krystalická a nese v sobě kompletní potenciál božskosti - všechny myšlenky Prvotního Zdroje. Ale v důsledku působení negativních obyvatel ( negativní energie - nízkovibrační entity, které jsou dnes masivně zastoupeny v populaci celého lidstva v různých podobách ), v důsledku našich fyzických životů, kde se karmicky provazujeme a upadáme hlouběji do hmoty, se stalo to, že cesta zpět " domů" se stala velmi vzdálenou.

Kdyby nebyla naše kompletní DNA ponížena na minimální možnou funkčnost, což je pouze pud sebezáchovy, nikdy by nedošlo k " zotročení" naší rasy a odklonění se od božskosti. Nikdy by jsme nezapomněli, kdo jsme a neměli bychom pouze životně důležité funkce. Tato božská rotace kroužící spirály v našich genech byla přistřižena a my měli zapomenout.

Na řadu přišla mezigalaktická rada nanebevzatých mistrů, protože náš pohádkový začátek stvoření, musí jako v každé správné pohádce nastolit dobrý konec, aby došlo k úspěšnému završení.

Galaktická federace k nám už od roku 2012 vysílá světelnou strukturu, která má za úkol ve svých světelných vlnách nám lidem zprostředkovat informace a zaplavit naše buňky. Naše DNA má být oslovena a my máme dokázat tyto světelné zprávy číst - máme se začít probouzet a opětovně se spojit s naším skutečným původem.

Naše domovská planeta Gája se rozhodla pozvednout své vibrace na vibrace stvoření. Vystoupit z otrockého bytí a stát se svobodnou.

Probíhají zde očistné procesy v podobě všech živlů, ať jsou to zemětřesení, hurikány, záplavy, sopečné erupce, apod. Stejně tak se musí zvýšit i vibrace všech bytostí žijících na Zemi, aby si každá bytost udržela svoji Gáju jako pramatku svého Stvoření.

Tyto energie Vzestupu, jak se tomuto transformačnímu cyklu říká, jsou stále silnější a silnější. Dopadají k nám trvale vibrace 5D, ale v nárazových vlnách dosahují až 10D, což mnoho z nás pociťuje různě.


Abychom mohli vzestoupit, musíme se také očistit, a to od všech karmických pout, protože karmické závazky jsou výhradou fyzické formy bytí a jak z příběhu Stvoření nyní víme, potřebujeme se dostat do energetické struktury.