JAK UVOLNIT KARMU

08.08.2023

Karma je dávná víra v to, že vše, co děláme, je ,příčinou" všech ,,následků", které pocítíme později. Víra v karmu je způsob nahlížení na univerzální zákon příčiny a následku, ale není jediným způsobem. Příčina a následek je nezměřitelný zákon, který ale neříká, že bychom měli být ,trestáni." Nebo "omezováni" za naše dřívější prožitky. Naopak zákon příčiny a následku je zákonem lásky, který nás chce od vlastní minulosti osvobodit.

Za prvé je představa ,,minulosti" založena na víře v lineární čas. My ale víme, že čas je simultánní, nikoliv lineární. Jinými slovy, všechno, co jste kdy zažili a ještě zažijete, se odehrává teď, právě v tuto chvíli. Je to proto, že žádný jiný okamžik než tento neexistuje. Lidé na zemi si vytvořili víru v minulost, přítomnost a budoucnost, aby mohli měřit svůj růst a úspěchy. Duchovní pravdou ale je, že všichni už jsme tak dokonalí, jak si jen můžeme přát. Už jsme doma, po všech stránkách dokonalí, neboť jsme spojeni s Bohem. Pokud vůbec máme mít nějakou cestu nebo cíl, pak jej představuje uvědomění si, že už máme všechno, po čem toužíme. Jakmile na tuto skutečnost přistoupíme, uskuteční se pro nás.

Řekněme si to ještě jinak. Je totiž velmi důležité, aby byl tento pojem jasně a jednoduše vysvětlen: právě teď existuje současně několik realit. Představte si tyto reality jako filmy, které jsou současně ve videu nad vaší televizí. Můžete sledovat kterýkoliv z těchto filmů. Nemusíte nikoho žádat o svolení. Vy jste tím, kdo rozhoduje. Jeden z filmů je nádhernou podívanou, skvělým dílem, které vás inspiruje a posiluje. Další film je nízkorozpočtový a průměrný. Třetí film je ,,komedie plná omylů", v níž postavy způsobují a následně žehlí jeden průšvih za druhým. Můžete zvolit i tragédii plnou dramat, zlomených srdcí a problémů všeho druhu.

Všechny ty filmy existují současně, každý z nich čeká, až si ho někdo vybere a prožije. Který film si pustíte a prožijete vy? Rozhodujete se na základě myšlenek, které jste si sami zvolili. Pro nás všechny je důležité pochopit, že si své myšlenky skutečně vybíráme a proto si vybíráme i film - tedy život, který prožíváme. Všichni máme stejnou možnost vybrat si a prožít kterýkoliv z filmů. Za své právo stát se součástí nádherného, harmonického filmu nemusíte nijak bojovat. Pohodlný a smysluplný život je vaším dědičným právem. I když je překonávání bolesti a překážek jedním ze způsobů, jak dosáhnout duchovního růstu, není to jediný možný způsob. Skutečně můžete dosáhnout osvícení I poklidným životem, protože osvícení jste už teď.

Pokud zažíváte nedostatek, omezení nebo jakoukoliv bolest, jednoduše to znamená, že si kdesi uvnitř vybíráte myšlenky strachu. Někdy si tyto myšlenky ani neuvědomujeme nebo věříme, že je nemůžeme nijak ovlivnit - jakoby si myšlenky vybíraly nás! S trochou praxe si můžete začít všímat, jaký typ myšlenek se vám v danou chvíli honí hlavou. Kdykoliv ucítíte jakoukoliv bolest, budete vědět, že jste si připustili nějakou ustrašenou myšlenku. Jak půjdete dál po spirituální cestě, budete stále méně tolerovat bolest, až nakonec dosáhnete bodu ,,nulové tolerance bolesti". V tom okamžiku už nebudete mít žádné ustrašené myšlenky, a pokud si občas nějakou omylem připustíte, okamžitě ji rozpoznáte a odvrhnete. Na odstraňování ustrašených myšlenek a jejich následků můžete pracovat spolu se svými anděly. Vždyť andělé jsou neustále s vámi, připraveni vám pomáhat. Stačí si pomyslet: ,,Andělé prosím pomozte mi!" A oni zasáhnou a vyléčí vás.

Každá láskyplná i ustrašená myšlenka s sebou nese nějaký následek. Láskyplné myšlenky pocházejí z vašeho skutečného já. Ustrašené myšlenky pocházejí z vašeho falešného já, neboli z ega.

Následky zůstávají spojeny se svými příčinami. Kdykoliv se zvolíte ustrašenou myšlenku, zůstává tato připoutána k vašemu egu jako balón naplněný horkým vzduchem. Proto s vámi vaše bolestivé zážitky zůstávají - jeden po druhém, jeden jako druhý, ve zdánlivě nekonečném cyklu - tak dlouho, dokud Ipíte na jejich příčině, neboli na ustrašených myšlenkách ega. Když ale odstraníte příčinu, zbavíte se i jejích následků. Skvělou zprávou tedy je, že veškeré ustrašené myšlenky, které vás kdy napadly nebo které k vám vztahovali ostatní, mohou být odstraněny. A spolu s nimi mohou být odstraněny i jejich bolestné následky!

V ,,Kurzu zázraků" stojí: ,,Stačí si uvědomit, že jste chybovali a všechny následky vašich chyb zmizí." Kurz tedy říká, že můžeme zrušit čas obrácením svých myšlenek zpět k pravdě - podstatě pravdivé skutečnosti. Nic skutečného nemůže být ohroženo, nic neskutečného neexistuje. Zde leží mír Boží.

To je něco zcela jiného než vyhýbat se zodpovědnosti za své činy. A vůbec se to nepodobá ani náboženskému konceptu "pokání za spáchané hříchy". Uvolnit svou karmu jednoduše znamená nesprávných přesvědčení, která vedou jen k bolesti. Konec konců, chyby nepotřebují potrestání, potřebují zkrátka OPRAVU. Všichni jsme chybovali - a někteří z nás se dopustili chyb, které můžeme považovat za prakticky "neodpustitelné". Bůh ale dohlédne dále za tyto chyby a namísto nich vidí naši dokonalost. Jsme mocné bytosti, ale nemáme takovou moc, abychom zrušili dokonalost, se kterou jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. Nic, co jste kdy řekli, pomysleli si nebo udělali, nemohlo nikdy změnit to, jak dokonale nádherní ve skutečnosti jste a vždycky budete.

Na některých posmrtných astrálních rovinách existuje přesvědčení, že pokud během svého života chybujete - například ubližujete jinému člověku - musíte se reinkarnovat s nějakými fyzickými nebo emocionálními problémy, abyste tyto chyby ,,odčinili". Když se inkarnujete z tohoto myšlenkového systému, zvolíte si za trest život plný bolesti a problémů. Této chybě ale můžete uniknout, kdykoliv se k tomu rozhodnete. Andělé vám pomohou odstranit následky chyb v myšlení, kterých jste se dopustili v tomto nebo jakémkoliv jiném životě. A vůbec nezáleží na tom, jestli v reinkarnaci věříte a nebo ne.