JAK VIDĚT LÁSKU V JEDNOTLIVÝCH ČAKRÁCH

10.08.2023

Čakry jsou duchovní energetická centra v našem těle vertikálně rozmístěné podél páteře, mají kruhový tvar. Energie v nich spirálovitě krouží od středu do prostoru, jako kosmická energie, tedy proudí jak z těla, tak do těla. Jsou pravotočivé a levotočivé. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená "kolo". Hlavní čakry jsou rozmístěny podél naší páteře. Jsou propojeny 3 kanály, které se v sanskrtu nazývají sušumna, ida a pingala. Každá čakra má několik vrstev, podobných vrstvám aury. Čakry mají obvykle průměr asi 10 cm. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. V každé čakře tedy dominuje určitá barva. Čakry slouží jako přijímače pro frekvence energií a informací, které jsou mimo rozsah našich smyslů. Také vyzařují energii přímo do okolí a mění tak jeho atmosféru. Jakmile člověk na sobě duchovně pracuje, jeho čakry se rozšiřují, zvyšují svou frekvenci a barvy získávají zářivější a jasnější tóny.

LÁSKA PRVNÍ ČAKRY

Když miluji někoho láskou 1. čakry, chci se o něj postarat. Materiálně ho zabezpečuji, dávat mu bezpečí. Pokud to umím, dávám i emocionální bezpečí. Starám se o jeho základní živel potřeby. Kdo má kompletně vyřešenou 1. čakru, je v bezpečí i tam, kde pro jiné lidi existuje nebezpečí. Svým klidem a mírem projde v bezpečí i bojovou linií a dokonce může jen svou přítomností zastavit nebezpečnou situaci. (Prosím nezaměňujte za pocit falešného bezpečí způsobený nepravdivým pozitivním myšlením).

Úkolem 1. čakry je přinášet člověku bezpečí. Kdo má nepořešenu 1. čakru, necítí se v bezpečí. Kdo má nepořešenu lásku 1. čakry (dále jen jednař), může umět milovat, ale dříve nebo později jeho partner procítí, že lásce jednaře něco chybí. Neumí dát bezpečí sobě ani druhému. Když je jednařem žena, bude nacházet partnery, kteří dle ní neumí dát bezpečí. Dokud si neuvědomí, že skutečným problémem je, že ona bezpečí neumí přijmout, bude se motat v bludném kruhu.

Projev dominance: Sklony k materiálnímu vlastnictví a silným smyslovým prožitkům.

Projev zablokování: Málo tělesné a duševní síly k překonání čehokoliv.

Harmonická funkce: Hluboké souznění se Zemí a jejími tvory, nezkalená vitalita, spokojenost, stabilita, vnitřní síla.


LÁSKA DRUHÉ ČAKRY

Když miluji někoho láskou 2. čakry, chci mu působit slast a blaho. Dej si ještě jeden knedlíček. když Ti tak moc chutná (i když na mě už nezbyde). Láska 2.čakry není omezená na sexuální vztahy, ale lidé s nepořešenu druhou čarou (dvojaři) jsou často schopni zažít blaho jen při sexu a mnozí nikde. Kdo má kompletně vyřešenou 2. čakru, zažívá blaho téměř v každé situaci. A také ho druhým přináší jen svou přítomností.

Projev dominance: Vybíjení energie v přehnané sexuální závislosti, nebo naopak potlačování extrémní žádostivosti, která se čas od času vymkne kontrole.

Projev zablokování: Absence smyslnosti a sexuální chladnost zapříčiňuje ztrátu sebeúcty.

Harmonická funkce: Harmonické splývání s proudem života, vlastními pocity a přirozený postoj vůči druhému pohlaví.


LÁSKA TŘETÍ ČAKRY

Když někoho miluji láskou 3. čakry, posiluji jeho osobnost, jeho autonomii, jeho schopnost řídit svůj život sám za sebe. Naopak ten, kdo má nepořešenu 3. čakru (trojař) potřebuje ovládat a dominovat i tam, kde to není vhodné. Nebo se naopak podřizuje i tam, kde by měl být šéfem. Muž s pořešenu 3. čakrou umí ženu zkrotit (speciální výraz pro schopnost muže uzdravit v ženě to, co ji dělá nešťastnou) a udělat ji šťastnou. Umí nést zodpovědnost nejen za sebe, ale i za větší celek a také se umí podřídit tam, kde je třeba. A také umí odmítnout nést zodpovědnost za to, co mu nepřísluší.

Žena se zdravou 3. čakrou nepotřebuje ovládat svět, je schopna "se rozpustit" v tom pravém muži a díky tomu má pak plný přístup k mocné ženské slabosti. Díky tomu její děti mají skutečnou mámu, ne jen osobu ženského pohlaví, která se stará o domácnost a "taky o děti". Muž i žena s pořešenou 3. čakrou jsou schopni se sklonit před tím, co je větší a postarat se o to, co je menší. Takže jejich děti dostanou vzor, možnost se proti nim prosadit a vyrůst do dospělosti a současně plnou oporu, tam, kde je potřeba.

Projev dominance: Tendence ovládat vnitřní i vnější svět. Neklid a nespokojenost vede v prosazování moci a dobyvačnosti.

Projev zablokování: Strach potlačuje projev vlastních pocitů a bere sílu a spontálnost přáním a projevům v jednání.

Harmonická funkce: Přirozená schopnost přijímat pocity, přání i životní zážitky a vidět je v pravém světle.


LÁSKA ČTVRTÉ ČAKRY

Když je přítomna láska 4. čakry, prostě jen miluji. Abych se o toho druhého staral, musí být přítomny i jiné druhy lásky (nejčastěji i neuzdravená láska 1. čakry, a nebo uzdravená láska 3.čakry.) Abych se s ním chtěl milovat nebo mu působit potěšení, musí být přítomna láska 2.čakry. Samotná láska 4. čakry "jen" miluje. Nic dalšího nedělá. Kdo má nepořešenou 4. čakru (čtyrař), neumí "jen tak" mít rád. Pro lásku musí mít důvod. Ale protože skutečná láska je na racionálních důvodech nezávislá, ve skutečnosti takový člověk neumí milovat (láskou 4. čakry). Kdyby si to připustil, byly by jeho děti v bezpečí. Ale protože si to takový člověk obvykle nepřipouští, jeho děti se naučí, že si musí lásku zasloužit. Ale protože lásku (4. čakry) si nelze zasloužit, jsou tyto děti odsouzeny k celoživotnímu utrpení, dokud nepochopí, že kde nic není, ani čert nebere. Jakmile pak přestanou vyžadovat lásku od těch, kteří ji nejsou schopni (zatím) dát, mohou si o to víc užít, že dostali třeba zajištění (lásku 1. čakry) nebo že se rodiče snažili, aby se jim dobře dařilo (skromnější verze lásky 2. čakry) nebo že je rodiče učili, jak mít moc (neuzdravená verze lásky 3. čakry). Kde není přítomna láska 4. čakry (bezpodmínečná), je obvykle přítomná alespoň podmínečná láska. Můžeme poděkovat i za ni, protože i když se to zdá málo, jsou lidé, kteří nedostali ani tu.

A podmínečná láska má jednu výhodu. Lidé, kteří vyrostli na převážně podmínečné lásce, často pak v životě hodně dokážou. To lidé, kteří mají dostatek bezpodmínečné lásky, nemusí. Takoví lidé také mohou dosáhnout úspěchu, ale stane se jim to spíše mimochodem. (Ale mají větší radost a uspokojení v životě i bez úspěchu). Zatímco lidé odkojení JEN podmínečnou láskou dokážou udělat téměř cokoliv, aby podmínky splnily, a díky tomu je jejich život zvnějšku často daleko zářivější, úspěšnější a bohatší. Řešením je poděkovat za to dobré a to, co chybí (to jediné skutečně důležité proto tolik úspěšných lidí je tak moc nešťastných), získat jinde. I když se to zdá nemožné, lásku můžeme dostat i jinde, než od rodičů nebo od partnerů.

Kdo má kompletně pořešenu lásku 4. čakry, miluje každého, koho potká. Nemusí souhlasit s jeho chováním, ale cítí k němu lásku. A když má pořešenu i 3. čakru, umí třeba i velmi razantně zakročit proti zlo působícímu chování a současně "pachatele" nakrmit bezpodmínečnou láskou natolik, že potřeba působit zlo vymizí.

Projev dominance: Projev citu a ochota pomoci vyžaduje uznání, pokud tomu tak není dostavuje se hluboké zklamání.

Projev zablokování: Přecitlivělost a citová zranitelnost. Při citovém zklamání dochází k uzavřenosti a zahořklosti.

Harmonická funkce: Vyzařování přirozené srdečnosti a veselosti otevírá srdce druhých. Soucit a ochota je samozřejmostí.


LÁSKA PÁTÉ ČAKRY

Když někoho miluji láskou 5. čakry, skutečně ho slyším. Jsem schopen mu plně porozumět. Všimněte si prosím, že láska 5. čakry bezprostředně vychází z lásky 4. čakry. Čím více někoho miluji, tím víc mu rozumím. Čím víc jsem schopen přijmout sama sebe i se svými chybami, tím snadněji porozumím a vcítím se do druhých, i když dělají chyby. Vcítit se do druhého neznamená schvalovat jeho činy. Spíše to znamená, že chápu, proč to dělá.

Projev dominance: Spontánní a nepromyšlený projev emocí. Neuhlazená řeč, hrubá a studená postrádající hlubší obsah. Koktání.

Projev zablokování: Těžkosti s vyjadřováním a osobním projevem. Plachost a uzavřenost díky obavám z reakcí druhých.

Harmonická funkce: Otevřené vyjadřování pocitů, myšlenek a vnitřních poznatků. Schopnost přiznání slabost, ale i ukázka vlastní síly bez předsudků.


LÁSKA ŠESTÉ ČAKRY

Láska 6.čakry souvisí s úctou a schopností vidět to, co není vidět očima.

Projev dominance: Pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení osobních potřeb.

Projev zablokování: Jednou opravdovou skutečností je vnější viditelný svět. Duchovní diskuse jsou považovány za neužitečné a nesmyslné snílkování.

Harmonická funkce: Bystrý rozum a duševní schopnost ve formě vizualizace, jasnozření, astrální cestování, lucidní snění. Otevřená cesta do rovin čistého bytí. Harmonie se zde projevuje daleko zřetelněji než u předchozích čakře.

LÁSKA SEDMÉ ČAKRY

Láska 7. čakry, když je plně vyvinutá, miluje vše, co existuje. Láska mysli propočítává, kalkuluje, hledá nejlepší řešení, bere v úvahu jen sebe. Většina z nás bude mít problém to vůbec nazvat láskou. Láska těla jen je. Tělo miluje i toho, kdo si to nezaslouží (dle mysli), tělo má vlastní "inteligenci", výrazně souvisí se sexualitou, tělo miluje to, co mu prospívá (jako prvok jde instinktivně za potravou, stejně tělo jde instinktivně za teplem, láskou, jídlem a potěšením). Láska duše se neptá, co mi daný člověk přinese. Spíše se ptá: Jakou lekci se s ním mohu naučit?

Projev dominance: V této čakře nedochází k dominanci.

Projev zablokování: Pocit oddělenosti od plnosti bytí. Člověk není nikdy plně zbaven strachu. Ostatní čakry se nemohou rozvinout do celé šíře svých možností, jejich jednotlivé energie nevibrují v plném souladu s Univerzem a tím nejsou ani v plné harmonii se sebou navzájem. Vládne pocit nejistoty a nesmyslnosti z dosavadního života a je umocněn strachem ze smrti.

Harmonická funkce: Když se začíná korunní čakra otevírat, zažívá člověk stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vlastního bytí od vnějšího života. Vědomí bude dokonale ztišené a široké, a v tomto klidu dochází k uvědomění vlastní podstaty jako všudypřítomného čirého Bytí, ve kterém je vše obsaženo.