JAKÝ BUDE ROK 2024 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

30.12.2023

Máte pocit, že rok 2023 byl náročný? Jste vyčerpaní pod tíhou těžkostí? Říkáte si, kdy to skončí? Pojďme nahlédnout pod rouškou čísel, co nás čeká v roce 2024?

Rok 2023 končí a my můžeme zhodnotit, jaký byl. Možná se vám zdá, že nebyl pro většinu lidí jednoduchý. Podle numerologie rok 2024 bude pod energií čísla 8. Můžeme zde použít přísloví: "Co kdo zaseje, to sklidí." Číslo 8 nám přináší štěstí, pokud jsme se dříve snažili. Je to rok zhodnocení. Rok, který zakončuje tzv. devítiletý cyklus. Čekají nás dva roky, kdy budeme zhodnocovat a rekapitulovat co se nám v minulých devíti letech povedlo nebo ne. Tento rok budeme zhodnocovat události minulých let. Jestliže jsme byli šikovní, dostane se nám odměny. Všichni budeme spravedlivě odměněni ať v dobrém, či zlém. Proměňuje sílu a moc. Pokud s těmito energiemi nabitými ohněm budeme zacházet moudře, pak sklidíme plody své práce a budeme náležitě odměněni hojností, štěstím a úspěchem. Jen na nás záleží, zda tyto energie použijeme v míru a lásce nebo k boji. Pokud jsme nezvládli věci a události, dostane se nám také zhodnocení. Míra našeho úspěchu bude přímo úměrná vynaložené energii z minulých let. Toto je rok, kdy přebíráme zodpovědnost za svou práci, kterou jsme započali před osmi lety. Nyní je čas prodat své "vypěstované plody". Obchod a všechny hmotné věci jsou nyní naše. Jestliže vynaložíme patřičné úsilí, tak dosáhnete mnohého. Je třeba se soustředit a jít pevně za svým cílem. Pojďme za tím, co chceme – za svými sny. Teď je nejlepší čas, protože máme dostatek sil a energie. Buďme zodpovědnými, řediteli, organizátory, pracovníky či podnikateli. Využijme naše nápady a buďme podnikaví. Ale ve všem buďme čestní a poctiví. Můžeme uskutečnit veliké věci. Očekávejme nečekané peníze, pracovní cesty. Toto je rok dosažení. Přichází úspěch, přichází sklizeň naší dosud odvedené práce.

V kolektivu se budou objevovat silní lidé a silné společenské skupiny. Tito lidé budou mít touhu vládnout a vše řídit. Pokud toto bude ve prospěch všech lidí, tak dojdeme rozmachu. Budou se nám odkrývat možnosti, o kterých se nám dříve nesnilo. Naskytnou se nové možnosti, kde může vzniknout něco převratného. Nový objev, který změní "svět". Mohou být objeveny převratné pokroky v medicíně, nové léky třeba a zatím nevyléčitelné nemoci. Celkově budeme čerpat ze zkušeností minulých let a tuto moudrost může proměnit v náš prospěch. Tento rok se bude točit kolem peněz a investicí. Zvažme, kde máme silné zázemí a kde může vše prosperovat a vzkvétat. Tento silný rok však prověří všechny naše slabiny. Ukáže nám místa, která jsou slabá, bez energie a prověří, zda zkoušky v těchto oblastech ustojíme. Všechny tyto zkoušky se budou dotýkat nás všech. Jak nás samotných, tak firem i států. Je jen na nás, zda přijmeme tyto výzvy s láskou a harmonií, kdy to zvládneme s nadhledem a moudrostí nebo budeme bojovat, bránit se a pak tyto výzvy pro nás přinesou bolestivé změny. Pojďme tedy přijmout výzvu příštího roku a s láskou, harmonií a moudrostí přijměme vše, co nás čeká. Protože každá zkouška, výzva nás posouvá dál v našem vývoji - rozvoji, ať osobním či duchovním. Protože, kdyby se nic nedělo, vše bylo stejné a vyhovovalo nám to, neměli bychom důvod cokoli měnit. Stáli bychom strnule na jednom místě a nerozvíjeli se. Vše se vyvíjí, a proto i my pojďme s láskou přijmout naši expanzi ve šech úrovních.

Nejvíce tyto energie roku 2024 budou pociťovat lidé, kteří mají i osobní rok pod číslem 8. A jak toto zjistit? Použijeme datum vašich posledních narozenin. Energie osobního roku platí vždy od narozenin do dne předcházejícímu dalším narozeninám. Abych to uvedla na příkladu. Budu počítat se svými narozeninami. Poslední jsem měla 20.8.2023. Tato energie bude platit až do 19.8.2024. Když sečtu všechna čísla posledních narozenin, tak dostanu číslo 8 (2+8+2+2+3=17, 1+7=8). V mém případě bube působit energie čísla 8 už od srpna 2023, jakmile se rok přehoupne a bude rok 2024, bude toto období pro mě o to silnější, protože energie čísla 8 se u mě násobí.

Pojďme si na nový rok udělat malý rituál, který nám zpříjemní začátek roku a vykročíme do nového roku správnou nohou, tak, abychom byli úspěšní po celý rok. 😊 1.1.2024 si zapalte bílou svíčku, udělejte si příjemný prostor, zahleďte se do plamene svíčky a proneste afirmaci k roku 2024:

"Otvírám se svému úspěchu, otvírám se novým nekonečným možnostem, jsem úspěšný/á a má prosperita roste. Mám práci, která mě naplňuje a baví. Jsem úspěšný/á a spokojený/á. Jsem finančně samostatný/á. Děkuji."


AUTOR ČLÁNKU: Petra SatiMia Manová

Kopírování či jiné použití článku je zakázáno!

💌skolavzestupu@seznam.cz