PROBUĎ V SOBĚ TVŮRCE

15.11.2023

Vesmír je nekonečnou prapodstatou všeho. Jeho rozloha je nekonečná a neomezená. Tvoří a roste zde naprosto vše. Ten, kdo za touto tvorbou stojí je úžasný Zdroj. Je to energie všech prvopočátků, která je jediným tvůrcem všeho, co jest. Tento zázrak si můžeme převést na každou žijící bytost. A proč? Protože i my jsme touto energií, jsme tvůrcem, jeho semínkem, které si vytvořilo své reality a nyní se nacházíme v realitě, kterou prožíváme zde na Zemi v lidském těle. Je to úžasný tvořící motor, který nám všem ukazuje, kým doopravdy jsme a jak neomezené možnosti máme.

Zavřete si na okamžik oči, představte si sami sebe jako velký Zdroj. Jsme neomezeným tvůrcem a můžeme a také vytváříme celý svůj život do podoby, v jaké se nachází., Tvoříme každou situaci, pocit, materialismus, vše. Podívejte se, co vše jste si vytvořili. Zmapujte si svůj život. Váš život je váš jedinečný vesmír nekonečných možností tvorby a vy tvořit musíte, protože jste tvůrci a tato energie je hlavní esencí naší podstaty. Tato podstata zahrnuje neustálé rozšiřování, což nám ukazuje prastarý květ života, který je kruhem a rozpíná se dalšími na sebe navazujícími kruhy. Přesně toto je náš život. Přesně takto všechno funguje. Tvoříme a rozšiřujeme.


JAK TVOŘÍME SVOJI REALITU

Připouštíme si tedy, že jsme tvůrci, ale žijeme  uvědoměle a  zodpovědně? Povětšinu ne, protože z celé společnosti se neustále ozývají hlasy nespokojenosti, utrpení, osamocení a především nezodpovědnosti, která je postavená na tolik rozšířeném strachu, který se stal peřinou nás všech.

Pojďme si projít naši každodenní tvorbu v našem nekonečném Vesmíru, tedy životě. Uvedeme si několik naprosto běžných situací. Zajdeme si na nákup a poté "vytvoříme" oběd. Jedeme do práce a poté "vytvoříme" pracovní výsledky. Vstaneme a "vytvoříme" ustání postele. Odvezeme děti do školy a "vytvoříme" pro ně tuto situaci. Vše, co uděláme je tedy tvorbou a nenajdete nic, co by tvorbě nepodléhalo.

Každý den uskutečníme mnohá rozhodnutí, od těch nejzákladnějších a nejmenších až po náročné a zásadní. Ale co za tím stojí? Přeci myšlenka. Myšlenka je jedinou hybnou tvůrčí silou. Všechno nás musí nejprve napadnou a poté můžeme zahájit realizaci. Uvědomme si toto konečně. Uvědomme si tu sílu, se kterou v každém okamžiku pracujeme. Protože teprve když si toto uvědomíme, začneme se chovat ke svému životu zodpovědně a v souladu s duší.

Dobře. Toto by bylo. Tomu rozumíme. Tvoříme běžné situace, které jsou každodenní, ale můžeme tvořit víc? Samozřejmě. Musíme si však nezbytně uvědomit, že naše smysly jsou poněkud "uspané". Žijeme ve světě nesmyslných pravidel, omezování, lhaní a především manipulace. Z toho všeho pramení strach jakožto nejsilnější záporná emoce, která má za následek destruktivní dopad na svobodu naší duše a tvorby na kterou máme rodové právo, protože jsme semínka Zdrojové tvůrčí energie. Naší stagnaci se tedy říká strach a následné omezení našich tvořivých schopností. Bojíme se chtít více, a dokonce si myslíme, že náš systém života na Zemi, který je zde zaveden, je konečný a zbytek závisí na tzv. vyšších jako jsou například politici vytvářející tento sytém. Jenomže, když dokážeme vytvořit každodenní situace, dokážeme přeci vytvořit cokoliv! Uvědomme si to a přestaňme se schovávat za masky lží a podvodů. Systém, ve kterém žijeme není neměnný a není žádnou hranicí, to jen naše společnost je k tomuto vedena a když se něco opakuje, stává se to pravdou. Ale pravdou založenou na strachu, a tudíž má k pravdě velmi daleko. Naše zakořeněná omezení je nutné probudit, zbořit ty vysoké zdi a začít žít v souladu a s esencí naší krásné duše.

NEHLEDEJME VINÍKY

Hledat viníky je moderní přesvědčení, které šikovně zastiňuje naši neschopnost. Stále potřebujeme ukazovat prstem na druhé, vinit všechny kolem sebe za svůj neúspěch, za problémy a bolesti. Přeci doktor může za to, že mi není lépe. Sousedka je vina, protože "to" vykecala. Šéf může za to, že nevyjdu s penězi. Žiju v nenaplněním vztahu, protože nemůžu odejít. A nyní zkuste ukázat prstem sami na sebe. Za své zdraví si může každý sám svým přístupem ke svému tělu. Sousedce jsem "to" řekla přeci já. A s tou prací, která je nevýhodná jsem taky souhlasila já. I ten vztah je výsledkem mé práce, protože si nastavuji mantinely, proč neodejít. Do všech situací se dostává každý sám na základě své svobodné vůle a následně si každý tvoří svoji realitu, ve které žije. Nikdo jiný nikdy nemůže za naše problémy a když si to konečně uvědomíme, začneme tvořit to, proč tu jsme, a to je dosáhnout blahobytu a radosti ve všech oblastech bytí.


A JAK JE TO S TVORBOU ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Princip je úplně stejný. Ke všemu, co je nyní dnešní náplní mého života, jsem zadala vlastní pokyn někdy v minulosti. Sama jsem si vytvořila pomocí prvotní myšlenky základ situace. ten tento základ se rozpínal a rozpínal jako květ života, až dostal dnešní podobu. Hledejme proto absolutně všechny kořeny ve své vlastní tvorbě.

Některé nepříjemné situace v našich životech, jsou jakými si milníky, které potřebujeme k tomu, abychom ze svého životního dna dostali možnost se odrazit. Jsou to poučení pro naší duši, které nás následně vynášejí k pochopení, přijetí a vrcholu. Každou negativní situaci a zkušenost si naše duše vytvořila právě k tomu, aby se na ní něco naučila a tzv. vyrostla. Pokud nepochopíme, roztáčíme stále dále a dále kolo svého osudu a ocitáme se ve stále stejných situacích. Principem je pochopit tuto událost z vyšší perspektivy, protože tyto situace mohou pocházet z minulých životů, kde se položil první stavební prvek k růstu naší duše a to právě poznáním, které z každé situace zákonitě vychází. 


MYŠLENKA JE TVŮRČÍ SILOU

Vždy musí přijít myšlenka, záměr a následně tvorba a výsledek. Být tvůrcem je ta nejkrásnější mocnost, kterou v sobě máme. Jen se jí musíme naučit správně a přirozeně používat. Je to jediná cesta, jak dojít ke všemu, co si přejeme. Uvědomme si tedy, že v celém Vesmíru neexistují žádné hranice, není tam konec ani začátek. A Vesmír je naše neomezené pole působnosti. Pamatujte si, že tvůrčí schopnost nikdy neměla a nebude mít omezení. A protože jsme Zdrojová energie působící ve svém vlastním Vesmíru, můžeme totéž, co Zdroj ve Vesmíru tvoří. A ta pravidla? To jsou naše nesmyslné limity, strachy a omezení.
AUTOR ČLÁNKU: Boženka Papáčková

Kopírování či jiné použití článku je zakázáno!

💌skolavzestupu@seznam.cz