ROZDÍL MEZI 3D A 5D

01.06.2023

Třetí rozměr, neboli 3D, jsou tři dimenze, ve kterých nyní žijeme své fyzické životy. Tyto životy vnímáme svými pěti smysly tj. čich, hmat, sluch, zrak a chuť. V této dimenzi se můžeme pohybovat nahoru, dolů, doprava a doleva. Je to svět současného bytí, kde procházíme současnou inkarnací, kde se v této hmotě učíme a vyvíjíme se skrze poznání již zmíněné hmoty a materialismu. Pracujeme, prožíváme bolesti, nemoci, hodnotíme a odsuzujeme, podřizujeme se nízkým emocím, jsme manipulovatelní a zranitelní. Pociťujeme nedostatky, vinu, strach a jiné omezující faktory, kteří jsou vládci našich životních cest.

Nedokážeme se spojit se svou duší, se svým vnitřním hlasem, ani se skutečným původem! Třetí rozměr je vlastně to, jak dnešní svět vypadá a jak jej fyzicky prožíváme. Necháváme se škatulkovat předepsanými pravidly a ani náhodou nás nenapadne být sami sebou. Ani nás to nemůže napadnout, protože jsme ovlivněni společností a život kolem sebe bereme jako něco, co je prověřené a globálně se považuje za kontext společnosti.

Omezení 3D dnes mnoho lidí odkládá a vydává se na cestu světla, která se probouzí v našich srdcích. Stále více a více se otevíráme světlu, které je zažehnuto v našich tělesných schránkách. Hledáme více, protože toužíme po lepším bytí, než je forma fyzická, a tedy pevně daná. Opouštíme tato nastavení a cítíme změny v našich vibračních tělech, kde se pomalu probouzí naše skutečné Já, bez omezujících limitů a předpisů. Na tomto probuzení se podílí také vysoké vibrace, které na planetu Zemi dopadají v rámci Vzestupu.

Pátý rozměr, neboli 5D, také vnímáme 5-ti smysly člověka, s tím rozdílem, že se k tomuto vnímání připojujeme k dimenzi času a prostoru. Je to prostor, kde neexistují fyzická omezení, podmínky. Nejsou tam limity ani normy. Nenajdeme tam nic, co by bylo nízkovibrační jako například naše nízké emoce: strach, vina, závist, zloba, apod. Jsou to energie lásky, svobody a volby. V pátém rozměru jsme spojeni se svou duší, se svými instinkty, a můžeme využívat různé telepatické schopnosti, protože zde hmota již nezpůsobuje omezení. Víme přesně kým jsme, vnímáme se jako Jednota a celek, kde nás spojuje pouze láska. Protože nejsme omezeni hmotou, pak můžeme téměř cokoliv. Cokoliv, co pro nás ve 3D je neuchopitelné a nepochopitelné.

V pátém rozměru nepotřebujeme omezenost fyzického těla, stejně tak ji nepotřebují duše, které již fyzická těla odložili ( smrt ). Fungujeme na rovině energie, a proto se můžeme spojit s našimi předky nebo jinými bytostmi světla.

5D v současné době prožíváme zkratkovitými vhledy, a to, když prožíváme pocity lásky a štěstí. Stačí se pak na chvíli vrátit do reality omezení ( emoce, strach, nemoc... ) a hned jsme zase ukotveni v 3D.

Dimenze se vzájemně prolínají, a proto máme možnost být přítomni v jejich realitách současně. Však všichni si přejeme žít naše životy pozitivně, bez omezení a starostí a to je to, co nás vede nahoru.

V 5D můžeme být pouze, pokud se dokážeme zbavit hmoty, což je úkol nelehký. Musíme se zbavit omezujících faktorů a k tomu vede pouze jedna cesta - skrze naše srdce. Však hodně lidí se domnívá, že jejich srdce jsou již připravena, ale právě těm, kdo si toto myslí, se velmi mýlí, protože připravenost nejde připravit, ta se musí prostě žít.

Rozměr 5D není něco, kam jdeme, když ukončíme rozměr 3D. Všechny dimenze se vzájemně propojují a proto, žijeme ve všech i když jsme ukotveni v 3D.