STÁHNI SI KARTY SVĚTELNÉ ŘEČI

23.08.2023

Symboly světelného jazyka jsou postaveny na 144 konceptech které odrážejí svým tvarem, barvou a tónem. Tóny jsou ekvivalentní tónům neboli vibracím stvoření. V průběhu času byly na zemi tóny stvoření překrouceny. Tímto překroucením převládla na zemi destrukce a oddělení. Světelný jazyk jsou původní symboly, tóny a vibrace používané na zemi před tímto překroucením.

Světelný jazyk je založen na vědomí jednoty. Ve vědomí jednoty nejsou myšlenkové formy destrukce. Jakmile iniciát stělesní všech 144 symbolů světelného jazyka, přestoupí všechny destruktivní vzory na všech úrovních reality, vědomé, podvědomé a nevědomé.

Prvních 48 symbolů stojí samostatně a tvoří základ světelného jazyka. Prvních deset symbolů vytváří "Deset Oktáv Lásky. Zbývajících 38 symbolů je tvořeno kombinací dvou nebo tří těchto originálních Deseti Oktáv Lásky variací tvaru, což jim přiřadí odlišný tón nebo vibraci a v důsledku toho i nový význam. Ve své podstatě Deset Oktáv Lásky tvoří základ světelného jazyka.Ti kteří dosáhnou stavu Bódhisatvy ve svém osobním vzestupu, zakotví ve svém poli prvních 48 symbolů a učiní první kroky k vědomí jednoty ve své osobní životní zkušenosti. Bódhisatva tím přitahuje jazyk vědomí jednoty do všeho co dělá a tak udržuje stav neubližování.Symboly se sami svou přirozeností dělí do kategorií. Přirozenost každého symbolu nejenom že ovládá patřičný smysl symbolu, ale má i obzvláštní efekt na vědomí a pole jedince. V rámci prvních 48 symbolů jsou čtyři hlavní kategorie:
AKTIVNÍ: "Aktivní" symboly vyjadřují mužskou vibraci. Vnitřní mužskost ovládá vnější pohybové aktivity neboli pracovní stránku existence. Zaměření na aktivní symboly pomáhá při spouštění činnosti nebo změny v životní zkušenosti jedince.


PASIVNÍ: "Pasivní" symboly vyjadřují ženskou vibraci. Vnitřní ženskost ovládá vnitřní pohybové aktivity neboli "bytí". Zaměření na pasivní symboly pomáhá při naladění dovnitř a lepší pochopení vlastního vnitřního stavu bytí.


INTEGRAČNÍ: "Integrační" symboly vyjadřují sjednocení mužské a ženské části neboli sjednocení mezi duchem a formou. Jiný výraz pro tento stav je "Božská Jednota". Zaměření na integrační symboly pomáhá nastolení rovnováhy mezi vnitřní mužskou a ženskou částí nebo nastolení rovnováhy mezi vnitřní a vnější realitou. Zaměření na tyto symboly rovněž pomáhá rovnováze v kreativním tanci mezi duchem a formou.


UZAVÍRAJÍCÍ: "Uzavírající " symboly jsou odrazem vnitřní božské jednoty, která je transformována do vnější zkušenosti se světem. Zaměření na uzavírající symboly pomáhá umožnit společenství nebo vědomí jednoty s ostatními ve skupině, oblasti nebo organizaci. Navíc, když se zaměříte na tyto symboly, vlastní myšlenkové formy oddělenosti, které vytváří rozpolcenost ve vašem životě, také vyplavou na povrch aby mohly být vyčištěny.

 

JAK PRACOVAT S KARTAMI

Soustřeďte se na svojí práci s kartami SVĚTELNÉHO JAZYKA. Vytáhněte si intuitivně jednu kartu a poté s jejím tématem začněte pracovat. Dané téma se Vám otevře ve všech úrovních. Nejprve pracujte s prvními 48 kartami.

POZOR, PRÁCE S KARTAMI ENERGETICKY OTEVŘE DANÉ TÉMA A PODPOŘÍ VÁŠ OSOBNÍ VZESTUP.

Prvních 48 symbolů stojí samostatně a tvoří základ světelného jazyka. Prvních deset symbolů vytváří "Deset Oktáv Lásky. Zbývajících 38 symbolů je tvořeno kombinací dvou nebo tří těchto originálních Deseti Oktáv Lásky variací tvaru, což jim přiřadí odlišný tón nebo vibraci a v důsledku toho i nový význam. Ve své podstatě Deset Oktáv Lásky tvoří základ světelného jazyka.Ti kteří dosáhnou stavu Bódhisatvy ve svém osobním vzestupu, zakotví ve svém poli prvních 48 symbolů a učiní první kroky k vědomí jednoty ve své osobní životní zkušenosti. Bódhisatva tím přitahuje jazyk vědomí jednoty do všeho co dělá a tak udržuje stav neubližování.Symboly se sami svou přirozeností dělí do kategorií. Přirozenost každého symbolu nejenom že ovládá patřičný smysl symbolu, ale má i obzvláštní efekt na vědomí a pole jedince. V rámci prvních 48 symbolů jsou čtyři hlavní kategorie:
AKTIVNÍ: "Aktivní" symboly vyjadřují mužskou vibraci. Vnitřní mužskost ovládá vnější pohybové aktivity neboli pracovní stránku existence. Zaměření na aktivní symboly pomáhá při spouštění činnosti nebo změny v životní zkušenosti jedince.
PASIVNÍ: "Pasivní" symboly vyjadřují ženskou vibraci. Vnitřní ženskost ovládá vnitřní pohybové aktivity neboli "bytí". Zaměření na pasivní symboly pomáhá při naladění dovnitř a lepší pochopení vlastního vnitřního stavu bytí.
INTEGRAČNÍ: "Integrační" symboly vyjadřují sjednocení mužské a ženské části neboli sjednocení mezi duchem a formou. Jiný výraz pro tento stav je "Božská Jednota". Zaměření na integrační symboly pomáhá nastolení rovnováhy mezi vnitřní mužskou a ženskou částí nebo nastolení rovnováhy mezi vnitřní a vnější realitou. Zaměření na tyto symboly rovněž pomáhá rovnováze v kreativním tanci mezi duchem a formou.
UZAVÍRAJÍCÍ: "Uzavírající " symboly jsou odrazem vnitřní božské jednoty, která je transformována do vnější zkušenosti se světem. Zaměření na uzavírající symboly pomáhá umožnit společenství nebo vědomí jednoty s ostatními ve skupině, oblasti nebo organizaci. Navíc, když se zaměříte na tyto symboly, vlastní myšlenkové formy oddělenosti, které vytváří rozpolcenost ve vašem životě, také vyplavou na povrch aby mohly být vyčištěny.

Jak se iniciát zaměří na některý symbol, nebo sérii symbolů, přivedou do jeho pole patřičný tón. Každý tón bude mít čistící efekt na překroucení na kterém zrovna jedinec pracuje podle svého stupně vývoje. Každý tón pomáhá při čištění karmy, vzorů a zatuhlých oblastí v éterickém, intuitivním, tvořivém, emocionálním nebo mentálním těle, která obklopují formu. Jakmile jsou všechny tóny přijaty do sítě éterického těla, jedinec se stává držitelem dostatečně vysoké vibrace, aby ovládl úroveň vývoje stavu Mahavišnu ve svém vlastním vzestupu.

Symboly 49 a výše jsou složeny ze dvou nebo tří z původních 48 symbolů, které jsou kombinovány do nové sekvence s novým významem, vibrací, tónem a barvou.

Jakmile se zaměříte na vtažení symbolů světelného jazyka do do sítě vašeho éterického těla, urychlíte trochu váš vzestup.

Doufáme, že tyto informace pomůžou všem, kdož se na ně zaměří na jejich osobní evoluční cestě.

Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski a Thomase Webera, Rama