TELEPATIE KI


Telepatie je nadsmyslový fenomén, ke kterému může dojít kdykoliv a kdekoliv. Existuje pro její vyjádření více označení: Dejvu's, jasný sen, předtucha, vize. Tento fenomén se vyskytne již tehdy, když mohou dva lidé vzájemně ukončit větu nebo když si současně řeknou stejnou větu. K telepatii dojde, i když ji vůbec nerealizujeme: zvoní telefon a ty víš ještě dříve, než zvedneš sluchátko, kdo volá. Na někoho myslíš a už ten dotyčný stojí přede dveřmi. Mnoho lidí říká, že jde o náhodu. Nazývám to synchronizací, protože potom přece náhle zjistíme, že vše se děje z určitého důvodu a že existuje pro všechno důvod. Nic se neděje jen tak!!!

Všichni máme telepatické schopnosti, někdo silnější, než ti druzí. Mnozí je připisují náhodě a ostatní se chtějí za tu fasádu podívat.

Telepatie se odvozuje z řeckého slova tele, což znamená dálka a ze slova pathe, což znamená vnímání, pocit/příjem. Je to nadsmyslový fenomén, při kterém dochází k přenosu myšlenek. Taková komunikace obsahuje nápady, pocity, události nebo obrazy.


Zasvěcení ti pomůže zesílit rozšířit tvé telepatické schopnosti a vědění, proč se to vše děje a pomůže ti akceptovat tento nádherný dar, tuto schopnost. Není nic, z čeho bys měl/a mít strach. Každý se narodil s nadsmyslovým vnímáním, jen jsme se mu během našeho stárnutí vzdálili a sami jsme se před ním uzavřeli. Není na tom nic zvláštního nebo neuvěřitelného, je to zcela normální stav.

Zasvěcením Vás provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií                           Boženka Papáčková 

 💌 skolavzestupu@seznam.cz 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD: kdokoliv

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 1

ROZESTUP MEZI INICIACEMI: 

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA: 1.000 KČ