TYRKYSOVÝ  PLAMEN

Tyrkysový energetický paprsek znamená sebelásku a tyrkysová znamená Atlantidu a delfíny, s jejich schopností komunikace od srdce k srdci, s jejich schopností odevzdat se hloubkám oceánů a vozit se po vlnách tak, jak přicházejí a odcházejí.

Stejně, jako přichází a odchází také dech….

Tyrkysová rozšiřuje plíce, abychom mohli přijmout co nejvíce hodnotné životní energie, čchi nebo prány a sebrali sílu, abychom se mohli vozit po vlnách našeho života.

Bránit se těmto vlnám, které stejně přicházejí a odcházejí, vytváří blokádu v našem energetickém systému. Tak přináší tyrkysová opět proud do našeho života a především do našich pocitů.

Andělská bytost Amai oživuje tyrkysový plamen. Je spojená s dobou rozkvětu Atlantidy, ve kterém sloužil starý potenciál blaha společnosti. Všichni žili ve vzájemném souladu: lidé, rostliny, zvířata a jemněhmotné bytosti se vzájemně podporovaly a oslavovaly Boží jiskru v každé bytosti. Všude ležely tyrkysy, aby podporovaly komunikaci mezi těmi rozdílnými světy a především ji udržovaly, protože udržet dosažený cíl bylo pro Atlanťany obtížné. Chtěli stále dále, stále méně byli ochotni se spokojovat s dosaženými cíly. Dosažený cíl způsoboval rychle nudu. Atlanťan byl tedy poháněn k tomu, aby si rychle našel nový cíl. Pokud se vyskytly těžkosti, nikdy se Atlanťan svého cíle nevzdával! Věděl, že se zde jedná o zkoušku. A zvládnout ji považoval za Boží výzvu.

Tím narůstala jeho důvěra v Boha, kterou již beztak měl. Avšak do doby rozkvětu přišel, aby zmnožil tuto důvěru a aby se sám stal zdrojem důvěry pro ostatní.

Buď požehnána bytosti Amai a buď požehnán čtenáři. Nech se touto bytostí zasvětit do atlantské energie, která tě přivede k tomuto zdroji zpět, zpět ke vzpomínce, žes byl/a sám/sama tímto zdrojem důvěry.

Získáš zasvěcení do svého atlantského jména. Získáš vhledy do své atlantské činnosti. Těš se na cestu ke svým tyrkysovým kořenům….

Nejprve je důležité, aby ses zeptal/a sám/sama sebe, zda chceš uvolnit svůj plný potenciál lásky.

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií                                Boženka Papáčková 

💌 skolavzestupu@seznam.cz  

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

PŘEDPOKLAD: kdokoliv

INICIACE: dálkově

POČET ZASVĚCENÍ: 1

ROZESTUP MEZI INICIACEMI: 

MATERIÁLY: v PDF

CERTIFIKÁT: ano - na vyžádání

CENA: 1.000 KČ/ 48 €